Vad är BAM? – Bättre arbetsmiljö – [Förklarat]


Dela gärna det här inlägget:

Det är lätt att tro att SAM och BAM är samma sak, men det stämmer inte riktigt. Här kommer en förklaring till vad BAM – Bättre arbetsmiljö – innebär och även hur det skiljer sig från SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vad är BAM?

BAM står för Bättre arbetsmiljö och är ett koncept eller samsyn angående arbetsmiljö som tagits fram av aktiva aktörer och företrädare inom arbetsmiljöarbetet. Detta innefattar kunskap, lagar, regler och en förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda bör samverka i arbetsmiljöarbete för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Vad är skillnaden på SAM & BAM?

BAM (Bättre arbetsmiljö) är namnet på en utbildning med ett fungerande koncept eller samsyn angående arbetsmiljö, medans SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) är en AFS, det vill säga en föreskrift som Arbetsmiljöverket har publicerat och som ingår i deras författningssamling.

SAM kan liknas vid ett arbetsmiljöledningssystem och ett ledningssystem kan beskrivas som en organisations policy och arbete för att uppnå vissa fastställda mål samt mätkriterier, för att mäta hur väl man har uppnått dessa mål. Ett ledningssystem har olika inriktning beroende på vad det syftar till att uppnå och SAM är då ett ledningssystem för att uppnå en bra arbetsmiljö.

Vad är SAM?

SAM står för Systematiskt arbetsmiljöarbete och det är närmre reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. För att läsa mer om SAM, kika gärna in på vår artikel Vad är SAM? där vi beskriver SAM på ett kortfattat sätt.

BAM-utbildning

Vi på Basutbildarna erbjuder attraktiva BAM-utbildningar online som ger dig mer utförlig kunskap om vad BAM innebär och hur du kan tillämpa ditt arbetsmiljöarbete i praktiken.

De flest väljer vår självstudiekurs online, men vi erbjuder även lärarledda BAM-kurser.

Våra kurser följer Arbetsmiljöverkets regler och du får ett intyg efter avklarad kurs. Som en garanti ger vi dig också pengarna tillbaka om du inte skulle vara nöjd med utbildningen.

SAM & BAM-utbildning

Vem ska gå en BAM-utbildning?

En grundutbildning i BAM kräver inga förkunskaper och alla medarbetare har nyttta av en BAM-utbildning. Utbildningen är dock särskilt lämplig för dig jobbar som chef, arbetsledare, skyddsombud eller har en annan roll inom arbetsmiljö. Detta för att dessa personer och roller är främst ansvariga för en fungerande arbetsmiljö. Men ju fler som har koll på hur det systematiskt arbetsmiljöarbetet ska genomföras och följas upp, desto bättre.

Sammanfattning BAM – Bättre arbetsmiljö

BAM står för Bättre arbetsmiljö och är ett koncept eller samsyn angående arbetsmiljö, medan SAM är en AFS eller föreskrift som Arbetsmiljöverket har publicerat och som ingår i deras författningssamling. Man kan säga att BAM är en utbildning inom SAM.

Vi rekommenderar speciellt chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra roller inom arbetsmiljö att gå vår BAM-utbildning.

Lycka till med ert arbetsmiljöarbete!


Dela gärna det här inlägget: