Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning – Online

Pris 1 490 kr exkl. moms
Fallskyddsutbildning som ger dig kunskapen att välja rätt utrustning och genomföra arbete på hög höjd på ett säkert sätt.

Uppfyller Arbetsmiljöverkets regler
Intyg direkt efter avklarad kurs
Pengarna tillbaka om du inte är nöjd

BESTÄLL

Fallskyddsutbildning som ger dig den kompetens och intyg du behöver

AFA Utbildare inom Arbetsmiljö
ID06 ackrediterad kompetensregistrator 2024
Reco rekommenderat företag 2024

Kursinformation fallskyddsutbildning

En kurs är för alla som arbetar från en höjd där fallhöjden överstiger 2 meter.

Med vår fallskyddsutbildning online får du kunskaper att minimera riskerna på arbetsplatsen, välja rätt utrustning och genomföra arbete på hög höjd korrekt och enligt gällande krav och regler.

Efter genomförd kurs kan du ladda ner ditt intyg att du gått vår fallskyddsutbildning.

Fallskyddsutbildning krävs vid arbete på höjd över två meter!

Snabbfakta

Fördelar

Självstudie online

Studera på dina villkor, när och var det passar dig

Enligt Arbetsmiljöverket

Lär dig om de regler och föreskrifter som gäller för fallskydd vid arbete på hög höjd

Kravutbildning

Du uppfyller de krav som gäller för fallskyddsutbildning vid arbete på hög höjd

Intyg efter avklarad kurs

Visar för beställare, arbetsgivare och uppdragsgivare att du gått kurs i fallskydd

Registrering på ID06

Få ditt intyg på genomförd fallskyddsutbildning på ditt ID06-kort – utan extra kostnad.
* Praktiska moment krävs också för registrering av fallskyddsutbildning på ID06.

Inga förkunskaper

Du kan sätta igång direkt

Tidsåtgång cirka 4 timmar

Du klarar kursen på en halvdag

Gör om provet hur många gånger du vill

Ingen stress över provet

Pengarna tillbaka om du inte är nöjd

Prova kursen utan kostnad

Fallskyddsutbildning online
1 490 kr exkl. moms

BESTÄLL

Frågor

Har ni några frågor?

Kontakta oss så återkommer vi snarast!

Paketpriser

Är ni flera på företaget som skall gå utbildningen?

Begär offert så tittar vi på ett bra erbjudande för er!

Utförlig kursinformation – Fallskyddsutbildning online

Självstudie online

Kursen genomförs som en självstudieutbildning i egen takt.

Utbildningen är en pedagogisk blandning av text, bilder, videor, instruktioner och övningar.

Kursen är tillgänglig dygnet runt – alla dagar om året.

Du har tillgång till kursen i 3 månader från beställning.

 1. Beställ kursen i vår webbshop
  • Betalning sker genom SVEA med kort eller faktura.
  • Har du särskilt önskemål gällande faktureringen? Kontakta oss så löser vi det.
 2. Ordern behandlas snarast
  • Kursdeltagarna får var sin inbjudan via mejl till vår utbildningsportal.
 3. Starta utbildningen
  • Logga in i utbildningsportalen genom länken du fått.
  • Du kan genomföra utbildningen på dator eller mobil*
   * Vissa enskilda äldre mobiler stödjer inte den senaste tekniken som kan krävas. Vi rekommenderar därför att du gör utbildningen på en dator i första hand eller om du upplever problem på mobilen.
  • Under hela kursen har du tillgång till våra erfarna ämnesexperter om du har frågor eller funderingar kring de ämnen vi tar upp i kursen.
 4. Gör provet
  • I slutet på kursen kommer ett kunskapsprov för att bli godkänd.
  • Du kan hoppa direkt till detta prov om vill.
  • Du kan göra om provet obegränsat antal gånger.
 5. Ladda ner ditt intyg
  • Intyget är tillgängligt så snart du klarat provet.
  • Du laddar ner ditt intyg i utbildningsportalen.
 6. Registrering på ID06 (om du önskar)
 7. Klar!

Om du behöver kan du gå tillbaka till kursmaterialet så länge du har tillgång till kursen. Det gäller även om du redan blivit godkänd på kursen.

Kursmål

 • Förståelse för när och hur ett personligt fallskydd skall användas
 • Förstå risker vid arbete på hög höjd och hur man arbetar säkert
 • Uppfylla Arbetsmiljöverkets krav för arbete på hög höjd

Målgrupp

Alla som arbetar på en höjd på 2 meter eller högre skall ha fallskyddsutbildning. Till exempel vid:

 • Takarbete
 • Mastarbete
 • Ställningsmontering och demontering
 • Chefer och arbetsledare som planerar och koordinerar arbete på hög höjd
 • Beställare som behöver kunskap om regler och förutsättningar för arbete på hög höjd

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Tidsåtgång

Kursen tar cirka 4 timmar att genomföra för den som inte har erfarenhet sedan tidigare.

För den som har kunskap och erfarenhet och ska förnya sitt intyg kan det gå snabbare.

Kunskapsprov

Kursen avslutas med ett kunskapsprov.

För att få godkänt på kursen krävs 80% rätt.

Du kan göra om provet hur många gånger du vill.

Efter godkänt resultat på provet kan du ladda ner ditt intyg direkt.

Intyg fallskyddsutbildning

Intyg på fallskyddsutbildning är ett krav vid arbete på hög höjd.

Ni kan ladda ner ert intyg direkt efter genomförd utbildning och prov.

Skaffa ert intyg snabbt och smidigt med vår kurs.

Det finns inget lagkrav på hur länge en fallskyddsutbildning gäller, men arbetsgivaren är skyldig enligt arbetsmiljölagen att informera och utbilda sin personal om de risker som finns på arbetsplatsen.

Olika beställare kan också ställa krav på att de som utför arbetet skall ha fallskyddsutbildning med ett nyare intyg.

Med hänsyn till de relativt omfattande personskador och förolyckor som sker vid arbete på hög höjd rekommenderar vi att man uppdaterar sitt intyg vart tredje år och ger en introduktion av nya medarbetare med våran utbildning.

Kursplan Fallskyddsutbildning

Ladda ned kursplanen

Registrering på ditt ID06-kort

Vi är ackrediterad kompetensregistrator för ID06 för alla våra utbildningar.

ID06 ackrediterad kompetensregistrator 2024

Vi kan registrera intyget på ditt personliga ID06-kort om ni önskar.

Registrering på ditt ID06-kort ingår i priset.

 1. Ge samtycke att vi som utbildningsarrangör får registrera utbildningar på ditt ID06 i följande länk:
  Logga in hos ID06

 2. Identifiera dig med Bank-ID på nedan länk. Genom att identifiera dig intygar du att det är du som genomfört kursen:
  Legitimering hos Basutbildarna

 3. Vi kontrollerar dina personuppgifter från Bank-ID och att du gått klart kursen/avlagt godkänt resultat på tentamen.
  Därefter registrerar vi din utbildning på ditt ID06-kort och ber dig kontrollera att du kan se att utbildningen är registrerad.
  Vi återkopplar till dig på mejlen du använt för att gå kursen.

Praktiska moment krävs för registrering av fallskyddsutbildning på ID06

För att registrera en fallskyddsutbildning på ID06 krävs både teori och praktiska moment. Vår utbildning täcker den teoretiska delen.

Vill ni ha fallskyddsutbildningen registrerad på ID06 behöver då en annan kompetent person intyga att ni även utfört de praktiska moment som krävs:

 • Ta på en sele (personligt fallskydd) på ett korrekt sätt
 • Förankra sitt personliga fallskydd i en lämplig förankringspunkt
 • Hänga i en sele för att känna hur det känns och hur kroppen påverkas

Den person som intygar skall skriva ett intyg där den intygar att kursdeltagaren utfört de praktiska momenten korrekt. Mejla sen detta underskrivna intyg till oss på info@basutbildarna.se (ett foto av intyget går bra).

Kontakta oss om ni har frågor gällande registreringen på ID06 av fallskyddsutbildning.

Kundnöjdhetsgaranti

Du som kund skall känna dig nöjd när du köpt och gått en kurs hos oss!

Vi känner oss trygga i att du kommer bli nöjd, men skulle du ändå inte bli det så har vi en kundnöjdhetsgaranti.

Är du inte nöjd ger vi dig pengarna tillbaka!

Kundnöjdhetsgarantin gäller så länge du:

 • Inte gått klart kursen och tagit ut ditt intyg
 • Du åberopar återbetalning inom 30 dagar
 • Köpet inte är gjort genom en enskild offert som har andra villkor

Här finns alla detaljer samlade om vår kundnöjdhetsgaranti.

Prova kursen utan kostnad

Med vår pengarna-tillbaka-garanti kan du prova våra självstudiekurser utan kostnad.

Välj bara fakturabetalning i kassan så behöver du inte ens göra ett utlägg. Vi krediterar sen fakturan om du inte är nöjd.

Har du några frågor?

Undrar du något om kursen eller har du andra frågor?

Kontakta oss så återkommer vi snarast!

Beställ fallskyddsutbildning online

Fallskyddsutbildning

1 490 kr exkl. moms

BESTÄLL

Självstudie online

Enligt Arbetsmiljöverket

Kravutbildning

Intyg efter avklarad kurs

Registrering på ID06

Inga förkunskaper

Tidsåtgång cirka 4 timmar

Gör om provet hur många gånger du vill

Pengarna tillbaka om du inte är nöjd

Paketpris om ni är flera

Är ni flera på företaget som skall gå utbildningen?

Behöver ni kontinuerligt utbildningar för era medarbetare?

Begär offert så tittar vi på ett bra erbjudande för er!

Godkänd utbildare inom arbetsmiljö av Afa försäkring

AFA Utbildare inom Arbetsmiljö

Ackrediterad kompetensregistrator för ID06

ID06 ackrediterad kompetensregistrator 2024

Vanliga frågor om fallskydd

Nedan besvarar vi några av de vanligaste frågorna om fallskydd och fallskyddsutbildning.

Mer information och svar på frågor får du såklart i vår kurs.

Vad säger lagen om fallskyddsutbildning?

Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter gällande förhindrande av fallolyckor nämns på många ställen i lagstiftningen. Det finns även speciella föreskrifter utgivna som reglerar arbeten på hög höjd och skydd mot skada genom fall.

”Betryggande skyddsåtgärder ska vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande.”
– Arbetsmiljölagen, 2 kap, 4 §, andra stycket

“Arbete skall planeras, ordnas och bedrivas så att olycka genom fall förebyggs.”
– AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall, 2 §

Arbetsmiljölagen, 2 kap
AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

Fallskyddsutbildning är för alla som arbetar på hög höjd (2 meter) eller där risk för fall till lägre nivå förekommer.

Fall från hög höjd är en av de vanligaste arbetsplatsolyckorna i byggbranschen och leder ofta till allvarliga personskador.

I utbildningen ingår kännedom om arbetsmiljöregler (AFS) och lagar, riskmedvetenhet, orientering om vanliga hjälpmedel och skyddsutrustning för arbeten på hög höjd. Utbildningen skall innehålla allt som krävs för att kunna arbeta riskmedvetet och säkert på hög höjd.

När man inte kan uppnå säkerheten med hjälp av andra hjälpmedel eller skyddsutrustning ska man använda personligt fallskyddssystem (sele).

Detta kan även behövas när man förflyttar sig till eller mellan arbetsställen där säkerheten inte kan uppfyllas för att sedan tas av när man når en säker plats. I första hand skall alltid andra lösningar användas om det inte är uppenbart orimligt beroende på de lokala förutsättningarna och projektets art.

“Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, ska personlig skyddsutrustning användas. Denna ska tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.”
– Arbetsmiljölagen, 2 kap, 7§

Allt arbete som utförs på en höjd över 2 meter.

Vid höghöjdsarbete skall alltid en arbetsmiljöplan finnas som beskriver hur man hanterar dessa risker på arbetsplatsen enligt AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbeten.

Det är när man ramlar från en högre nivå till en lägre nivå oavsett höjdskillnad.

Denna höjden kan vara under 2 meter och omfattas därför inte av reglerna vid arbete om hög höjd (över 2 meter). Däremot skall fallrisker till lägre nivåer förebyggas och därför måste dessa risker beaktas och hanteras annars kan sanktionsavgifter dömas ut av arbetsmiljöverket.

Arbeten med fallrisker är normalt olämpliga att utföra som ensam­arbete.

Används personlig fallskyddsutrustning ska en räddningsplan alltid finnas för om någon faller och blir hängande. Det är omöjligt att rädda sig själv om man tappar medvetandet och blir hängande i en sele.

Någon annan måste även vara medveten om att du jobbar på hög höjd och kunna hjälpa dig och upptäcka att du behöver hjälp om det krävs.

Det finns inget lagkrav på hur länge en fallskyddsutbildning gäller men arbetsgivaren är skyldig enligt arbetsmiljölagen att informera och utbilda sin personal om de risker som finns på arbetsplatsen.

Vi rekommenderar att man förnyar sitt intyg vart tredje år. En introduktion av nya medarbetare med våran utbildning och att man håller sig uppdaterad och trygg med den fallskyddsutrustning man använder ser vi som en självklarhet.

Arbetsgivaren är skyldig att utbilda sin personal i de risker som finns på arbetsplatsen. Om något arbete skall bedrivas på hög höjd (2 meter) skall den berörda personal utbildas på både den aktuella utrustningen och riskerna med arbeten på hög höjd.

Det står inte uttryckligen hur denna utbildning skall gå till. Muntliga överenskommelser och utbildningar är svåra att bevisa juridiskt och därför rekommenderar vi att alla medarbetare har utbildningsintyg för de riskfyllda arbete som är aktuellt för verksamheten. Detta är en lika stor trygghet för medarbetaren som för arbetsgivaren.

Vid allt arbete på hög höjd över 2 meter skall fallskyddsutrustning användas.

I fallskyddsutrustning ingår t.ex. skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar, ställningar eller personlig sele. Beroende på de aktuella förutsättningar på arbetsplatsen skall det framgå av riskanalyser, arbetsberedningar och arbetsmiljöplanen vilken utrustning som skall användas var och när.

En arbetsgrupp som måste använda fallskydd är ställningsmontörer och andra som arbetar med, uppför, ändrar eller nedmonterar byggnadsställningar.

För arbete med ställningar över 2 meter krävs även ställningsutbildning och vi erbjuder kursen Allmän ställningsutbildning 2-9 meter för dig som leder eller arbetar med ställningar.