BAS P / BAS U

Denna kurs är vår populäraste produkt (endast webtentamen). Den ger dig den kunskap som idag är lagstadgad för dig inom byggbranschen. Den ger dig dessutom den ”tyngd” och seriositet som de flesta beställare/byggherrar idag kräver för att få lämna offert. Beställ enkelt via hemsidan så har du snart ditt intyg. ID06-registrering ingår.

2190 kr ex moms


BAS P / BAS U Webbkurs

Denna kurs är vår populäraste produkt (endast webtentamen). Den ger dig den kunskap som idag är lagstadgad för dig inom byggbranschen. Den ger dig dessutom den ”tyngd” och seriositet som de flesta beställare/byggherrar idag kräver för att få lämna offert. Beställ enkelt via hemsidan så har du snart ditt intyg. ID06-registrering ingår. Pris 2990 kr.

2990 kr ex moms


BAS P / BAS U (2 dagar) Lärarledd Webbkurs

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt alla som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats ska se ut såsom chefer, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl.

Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Pris 8000 kr för alla tre.

8000 kr ex moms


BAS P / BAS U (1 dag) Lärarledd Webbkurs

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare och som redan har goda arbetsmiljökunskaper eller som behöver en repetition inom området.

Kursintyg efter avklarad utbildning. Utbildningen ges online och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Pris 4900 kr

4990 kr ex moms


BAS P / BAS U 3-paket

Varför inte utbilda fler kollegor? Passa på att utbilda dina kollegor och bredda er totala kompetens. Pris 6100 kr för alla tre.

6100 kr ex moms


OFFERT

Är ni fler än 5, kontakta oss för offert så ska vi ordna ett bra erbjudande för er alla.


 

Kursinformation

Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, nya AFS 1999:3 (2008:16). Kursen BAS-P och BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnare) vänder sig till dig som ska samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U). Efter avklarad kurs har du skaffat digtillräckliga kunskaper för att kunna agera som BAS-P och/eller BAS-U för en säker arbetsmiljö. Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare BAS- U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.
BAS-P vid planering och projektering
För att förekomma olyckor och förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser måste en byggarbetsmiljösamordnare pekas ut av byggherren inför planering och projektering (BAS-P) av ett byggprojekt.

BAS-P ska samordna alla frågor som rör arbetsmiljön under planerings- och projekteringsskedet, både inför det kommande projektet och vid projektets resultat d.v.s. för de som ska verka och förvalta fastigheten eller anläggningen. Arbetsuppgifterna innebär bl.a. att skriva bra avtal med projektörer, driva ett aktivt arbetsmiljöarbete under projekteringen, att ställa samman och granska underlag från arkitekter, ingenjörer och tekniska konsulter för att minimera risker och säkerställa en bra arbetsmiljö. BAS-P upprättar den första versionen av Arbetsmiljöplanen som måste vara klar innan etablering.

BAS-U vid utförande

Efter planering och projektering går byggprojektet över i utförandesskedet. Det innebär ett ansvar för dig som byggarbetsmiljösamordnare att organisera och samordna skyddsarbetet på arbetsplatsen (BAS-U). Det kan vara allt från att se till att det finns en bra etablering, att kräva in riskanalyser från dina UE samt att uppdatera arbetsmiljöplanen. Även att gå skyddsronder och se till att arbetsmiljön beaktas vid val av arbetsmetoder eller vid upprättande av tidplaner, eller att alla maskiner på arbetsplatsen är besiktigade tillhör också BAS-U:s uppgifter. Uppgifterna är fler än så, men som BAS-U är du inte ensam, utan alla på arbetsplatsen ska samverka till en bra arbetsmiljö.

Exempel på deltagare för kursen

Kursen vänder sig i första hand till dig som vill verka i rollen som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och/eller BAS-U. Eftersom kursen är väldigt flexibel passar den också bra för dig som vill uppdatera dina kunskaper som BAS P/U eller dig som jobbar nära BAS och vill förstå rollen bättre. Exempel på deltagare vi haft:

 • Blivande BAS-P och BAS-U
 • Projektörer, konsulter, byggledare etc.
 • Entreprenörer med krav på teoretiska kunskaper i BAS P/U från beställaren
 • Platschefer och arbetsledare
 • Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare
 • Alla som vill utveckla sin BAS P/U-kunskap för en säker arbetsmiljö
 • Övriga aktörer i hela byggprocessen, t ex beställare

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Erfarenhet från projektering alternativt från arbetsledning på byggarbetsplats är dock att föredra.

Syftet med kursen är att ge dig:

 • Kunskap om de nya reglerna
 • Bättre förmåga att skriva tydliga avtal om BAS och underlag till BAS
 • Praktiska arbetssätt för BAS-P och BAS-U
 • Ökad förmåga att organisera upp arbetet
 • Mer kunskap om olika föreskrifter inom området
 • Ökad kunskap om tidiga riskbedömningar under projektering samt riskbedömningar under utförandeskedet
 • Större förmåga att bereda arbetsmoment

Om kursen

​Kursen är 100% online och du får kursinnehållet i en varierande mix av text, bilder, instruktioner och övningar. Du kan gå kursen när och var du vill, på datorn eller på mobilen.

Kursen tar cirka 8 timmar att genomföra. Du har tillgång till kursen under 3 månader.​

Hur går det till?

 • När du beställer kursen (eller webtentamen) får du en faktura samt ett mail med inloggningsuppgifter. till kursportalen.
 • Du går kursen (eller skriver tentamen) när och var du vill (inom 3 månader) på datorn eller i telefonen.
 • Under hela kursen har du tillgång till våra erfarna ämnesexperter om du har frågor eller funderingar kring de ämnen vi tar upp i kursen.
 • Kursen varvar innehåll med övningar och instuderingsfrågor. Webtentamen är endast själva frågorna. Svaren på frågorna finner du på arbetsmiljöverkets hemsida.
 • I slutet på kursen finns ett kunskapsprov. När du har klarat det provet kan du ladda ner ett kursintyg.
 • Vill du uppdatera ditt ID06-kort, så meddela oss via info@basutbildarna.se