Arbete på väg nivå 1 och 2

Denna kurs är vår populäraste kurs. Den ger dig den kunskap som idag är lagstadgad för dig inom byggbranschen. Den ger dig dessutom den ”tyngd” och seriositet som de flesta beställare/byggherrar idag kräver för att få lämna offert. Beställ enkelt via hemsidan så har du snart ditt intyg.

2200 kr ex moms


Arbete på väg nivå 1 och 2 3-paket

Varför inte utbilda fler kollegor? Passa på att utbilda dina kollegor och bredda er totala kompetens. Pris 5590 kr för alla tre.

5590 kr ex moms


Arbete på väg nivå 1 och 2 5-paket

Är ni 5 personer kan ni utnyttja vårt 5-paket och få rabatt. Pris 8500 kr. för alla fem.

8500 kr ex moms


OFFERT

Är ni fler än 5, kontakta oss för offert så ska vi ordna ett bra erbjudande för er alla.


ARBETE PÅ VÄG – för din och trafikanternas säkerhet.

Din arbetsplats ska vara säker och både du och trafikanterna ska kunna känna er trygga. Därför finns det lagar, förordningar och föreskrifter som talar om hur arbetsmiljön på en vägarbetsplats ska bli säker för alla parter.

Den kompetens som Trafikverket kräver framgår i respektive kontrakt, med hänvisning till aktuellt kravdokument TDOK 2018:0371 som en del i arbetet med att öka säkerheten på arbetsplatser i trafiken samt minska olycksantalen. Även om benämningen Arbete på väg används, gäller även kraven för järnvägs- och gatuprojekt.

Det är du som arbetsgivare som intygar att medarbetarna har rätt kompetens och genom att gå vår kurs i arbete på väg får du den kunskap du behöver, samt ett intyg som visar att du har den kompetens som krävs vid arbete på väg.

APV 1 ÄR UPPDELAT I TRE NIVÅER

Vilken kurs du behöver gå beror på vilka arbetsuppgifter du kommer att utföra.

1.1 – Allmän grundkompetens

Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av:

 • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
 • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
 • Hur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
1.2 – Grundkompetens – för att få framföra väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens kunna:

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, Trafikförordning.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, Vägmärkesförordning.
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.
1.3 – Grundkompetens – för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens:

 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.

APV steg 1 är giltigt i 5 år