Våra arbetsmiljöutbildningar

Vi erbjuder flera utbildningar online inom arbetsmiljö. Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor om utbildningarna.

Bas P/U utbildning

BAS P / BAS U

Denna kurs är vår populäraste utbildning. Den ger dig den kunskap som idag är lagstadgad för dig inom byggbranschen som ska agera som BAS – Byggarbetsmiljösamordnare. Den ger dig dessutom den ”tyngd” och seriositet som de flesta beställare/byggherrar idag kräver för att få lämna offert. Beställ enkelt via hemsidan så har du snart ditt intyg.

SAM & BAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete och Bättre arbetsmiljö är kursen för dig som vill utveckla dina kunskaper inom arbetsmiljö. Denna kurs ger dig en baskunskap som förbättrar ditt arbete inom arbetsmiljö. Efter avklarad kurs får du ett personligt intyg.

Arbete på väg utbildning

ARBETE PÅ VÄG

Denna kurs är till för dig som projekterar, jobbar eller ska jobba utmed en väg. Den ger dig den kunskap som gör att du kan utföra arbetet på ett säkert sätt. Beställ enkelt via hemsidan så har du snart ditt intyg för APV nivå 1.1 – 1.3.

OFFERT

Är ni flera på företaget som skall gå utbildningen?

Behöver ni kontinuerligt utbildningar för era medarbetare?

Kontakta oss för samarbete och paketlösningar så tittar vi på ett bra erbjudande för er!

Fallskyddsutbildning

FALLSKYDD

Med vår fallskyddsutbildning får ni förutsättningarna att genomföra arbete på hög höjd enligt de regler och föreskrifter som gäller. Du får kunskap om att minimera riskerna vid arbetet, välja rätt utrustning och genomföra arbete på hög höjd korrekt och säkert.

Säkra lyft utbildning

SÄKRA LYFT

Säkra lyft är kursen för dig som behöver hantera och arbetar med lyft på din arbetsplats. Kursen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete, till exempel lastkopplare och signalmän.

Ställningsutbildning

STÄLLNING

Denna kurs vänder sig till alla som leder, arbetar, uppför, ändrar eller nedmonterar byggnadsställning upp till 9 meter. Med vår utbildning får ni de teoretiska kunskaperna och utbildningsbevis som krävs för att kunna arbeta med ställningar på ett säkert sätt.

Vilken kurs ska jag välja?

Basutbildarna är en utbildningsportal för webbutbildningar inom arbetsmiljö. SAM & BAM är våra mer generella utbildningar för alla branscher, medans övriga utbildningar främst är kravutbildningar som krävs inom framförallt bygg- och entreprenadbranschen. Vårt syfte är att hjälpa dig som entreprenör att enkelt tillgodose dig och din personal med all den kunskap ni behöver för att offerera, projektera och utföra era arbeten på ett säkert och professionellt sätt.

Varför E-Learning?

E-Learning är ett perfekt sätt för dig som vill utbilda dig på ett flexibelt och kvalitetssäkert sätt. Genom E-Learning säkrar vi samma höga nivå (läraren har aldrig en dålig dag) och en oslagbar tillgänglighet. Varför inte gå en kurs på kvällen när barnen lagt sig? Eller i bilen på långresan?

Så här går det till

När du beställer kursen får du en faktura samt ett mejl med inloggningsuppgifter. till kursportalen.
Du går kursen (eller skriver tentamen, om det är vad du köpt) när och var du vill, inom 3 månader, på datorn eller i telefonen.
Svaren på frågorna i tentamen finner du i vårt studiematerial. Har du inte köpt studiematerialet (själva kursen) kan du själv leta upp svaren på webben.
Under hela kursen har du tillgång till våra erfarna ämnesexperter om du har frågor eller funderingar kring de ämnen vi tar upp i kursen.

Registrering i ID06

När du avslutat en kurs hos oss och fått godkänt på slutprovet kan du få detta registrerat i ID06. Det kostar inget extra utan är en service vi tillhandahåller. Utbildningsbeviset registreras i ID06 kompetensdatabas på dig som person och följer därför med även om du byter företag och skaffar ett nytt ID06 kort. Du kan registrera ditt utbildningsintyg även om du i dagsläget inte har ett ID06 kort. Genom att logga in på www.id06kompetensdatabas.se kan du se alla utbildningsintyg som är registrerade på dig.

Certifiering och diplom

Varje arbetsgivare har alltid ett arbetsmiljöansvar för sin egen personal. Arbetsgivaren har huvudansvaret och ska tillsammans med anställda och skyddsombud ta fram rutiner för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska genomföra de åtgärder som behövs för att förhindra att arbetstagarna drabbas av olyckor eller sjukdom. Det här ansvaret gäller oavsett om arbetet utförs på en byggarbetsplats eller på arbetsgivarens fasta arbetsställe.

Byggherren (uppdragstagaren) är ansvarig för att Bas-P och Bas-U har den särskilda praktiska och teoretiska kunskap som ett uppdrag kräver.

Att anställda gått en kurs hos oss med godkänt resultat medger ett kursintyg och diplom. Detta diplom kan användas som intyg för att styrka sina teoretiska kunskaper i det aktuella ämnet.

En certifiering får endast ges av en ackrediterad utbildningsgivare. Det är dock oftast inte nödvändigt att certifiera sig.

Ensamföretagare

På byggarbetsplatsen gäller samma regler för alla. Det finns inga undantag för ensamföretagare. Ensamföretagaren ska precis som alla andra, följa den gemensamma arbetsmiljöplanen och lämna information om risker med sina arbeten till byggarbetsmiljösamordnaren för byggskedet, bas-U.

Länkar för information om arbetsmiljö m.m.

För den som letar mer information om arbetsmiljö och relaterat våra kurser har vi sammanställt länkar från Arbetsmiljöverket och andra organisationer här.