Skip to main content

Säkra lyft – Utbildning

1,800.00 kr

Säkra lyft är kursen för dig som behöver hantera och arbetar med lyft på din arbetsplats.

Sedan den första juli 2007 ställer Arbetsmiljöverket krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Riskerna med lyftanordningar kräver dokumenterad utbildning och körtillstånd enligt AFS 2006:6, § 29.

Rätt utbildning och rätt behörighet, boka kurs hos oss idag.

ID06

Antal

Product description

Säkra lyft – Kursinformation

Säkra lyft är kursen för dig som behöver hantera och arbetar med lyft på din arbetsplats. Majoriteten av alla lyftolyckor beror på kommunikationsbrister, felhantering av last eller redskap. Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt. Utbildningen i säkra lyft ska bidra till att du väljer rätt lyftredskap, regelbundet kontrollerar utrustning och lyfter på ett säkert sätt. Med utbildning blir det möjligt att minska antalet olyckor och tillbud samt att uppfylla myndigheternas krav på dokumenterad utbildning enligt AFS 2006:6; Användning av lyftanordningar och lyftredskap.
Säkra lyft online – Självstudie

​Kursen är helt online och du får kursinnehållet i en pedagogisk blandning av text, bilder, instruktioner och övningar. Du kan gå kursen när och var du vill, på datorn eller på mobilen.
Kurslängd: Kursen tar cirka 4 timmar att genomföra.
Har du kunskap och erfarenhet sen tidigare kan det gå snabbare.
Du har tillgång till kursen under 3 månader.​

Hur går det till?

  • När du beställer kursen (eller webbtentamen) får du en faktura samt ett mejl med inloggningsuppgifter till kursportalen.
  • Du går kursen (eller skriver tentamen) när och var du vill (inom 3 månader) på datorn eller i telefonen.
  • Under hela kursen har du tillgång till våra erfarna ämnesexperter om du har frågor eller funderingar kring de ämnen vi tar upp i kursen.
  • I slutet på kursen finns ett kunskapsprov. När du har klarat det provet kan du ladda ner ditt kursintyg.
  • Vill du uppdatera ditt ID06-kort med registrering i kompetensdatabasen, se information och instruktioner för ID06 här och meddela oss via info@basutbildarna.se

 

Exempel på lämpliga deltagare för Säkra lyft-kursen

Kursen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete t.ex. lastkopplare och signalmän.

Denna kurs är ett första steg för dig som leder, planerar och ansvarar för lyftarbeten och bör kompletteras med ytterligare lyftutbildningar och arbetsmiljöutbildningar som till exempel BAS P/U-utbildning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vanliga frågor om säkra lyft:

Nedan besvarar några av de vanliga frågorna om säkra lyft. Mer information och svar på frågor får du såklart i vår kurs.

Måste man ha säkra lyft?

Det enkla svaret är JA! Arbetsgivaren ansvarar för att motverka arbetsplatsolyckor och hantera alla risker som berörs av verksamheten och arbetet. Till detta tillkommer det att utbilda och tillse att sin personal är medveten om de risker som finns och förtrogen med sina arbetsredskap och att de kan arbeta tryggt, detta enligt arbetsmiljölagen. Lyftolyckor beror oftast på kommunikationsfel, felhantering av lasten eller felaktig användande av lyftredskapen. Detta kan motverkas med utbildning och är därför ett specifikt krav enligt arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2006:6).

“En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.”
– AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap, §29

 

Hur länge håller säkra lyft?

Det finns inget specifikt reglerat hur länge ett intyg gäller. Däremot måste arbetsgivare tillse att sin personal har intyg och utbildning på att dom besitter rätt kompetens. Med hänsyn till de omfattande skador både på egendom och liv som kan orsakas av lyftolyckor rekommenderar vi att man uppdaterar sitt intyg vart femte år. Därutöver håller man sig kontinuerlig uppdaterad om regler och tillser att man har specifika utbildningar på de redskap och utrustning man använder.

Vad innebär säkra lyft?

Säkra lyft innebär att man på ett riskmedvetet och säkert sätt kan genomföra lyft med hjälp av lyftredskap på arbetsplatsen. En person med säkra lyft utbildning skall minst ha kompetensen för att kunna vara lastkopplare och signalman och veta om vilka regler och lagar som påverkar lyftarbeten och kunna arbeta på ett tryggt och riskmedvetet sätt.

Får vem som helst koppla för ett lyft på en arbetsplats?

Nej! Detta innebär att den som hanterar ett lyft på något sätt måste både ha generell utbildning och vara förtrogen och trygg med den utrustning som används.

“En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.”
– AFS 2006:6 Anvädning av lyftanordningar och lyftredskap, §29

 

Vem är ansvarig för att lasten är rätt kopplad?

BAS-U har ansvar vid allt arbete på byggarbetsplatsen. Däremot kan det finns en utsedd lyftledare eller lyftsamordnare som är den ansvarig för att leda lyftarbeten och tillse att det går säkert till. Uppgiften att delegera kopplandet av lasten till verifierat kompetent personal överför ansvaret för att lyftet blir korrekt kopplat av den individen. Den som är delaktig i ett lyftarbete oavsett roll kan komma att hållas ansvarig då det krävs intyg på utbildning och kontroll av ansvariga att alla besitter denna kompetens. Är man på något sätt osäker eller upptäcker en risk under ett pågående lyftarbete skall man påkalla uppmärksamhet, avbryta och åtgärda så att ni jobbar tryggt och säkert.