Skip to main content

Säkra lyft

1,800.00 kr

Sedan den första juli 2007 ställer Arbetsmiljöverket krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Riskerna med lyftanordningar kräver dokumenterad utbildning och körtillstånd enligt
AFS 2006:6, § 29. Rätt utbildning och rätt behörighet, boka kurs hos oss idag.

Antal

Product description

80 % av alla lyftolyckor beror på felhantering av last eller redskap. Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt. Utbildningen i säkra lyft ska bidra till att du väljer rätt lyftredskap, regelbundet kontrollerar utrustning och lyfter på ett säkert sätt. Med utbildning blir det möjligt att minska antalet olyckor och tillbud samt att uppfylla myndigheternas krav på dokumenterad utbildning enligt AFS 2006:6; Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Vem är kursen för?
Kursen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän.

Ur kursinnhållet:

  • Säkerhetsregler och föreskrifter
  • Kontroll, underhåll och tillsyn
  • Riskbedömning och ansvar
  • Kommunikation och handsignalering
  • Lyftanordningar, lyftredskap,
  • Krokar, kätting och stållinestropp
  • Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.