Utbildning för alla som arbetar från höjd där fallhöjden överstiger 2 meter.

Kursbeskrivning

Alla anställda som arbetar på höjd, måste ha tillräckliga kunskaper om hur och vilken typ av utrustning som ska användas. Fallskador innebär stor risk och är en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade dödsfall. För bygg- och anläggningsarbete är det därför krav från Arbetsmiljöverket att arbete på 2 meter eller högre har fallskydd. Om detta ej följs riskeras sanktionsavgifter.

Med vår fallskyddsutbildning får ni kunskaper att minimera riskerna på arbetsplatsen, välja rätt utrustning och genomföra arbete på höjd korrekt.

Kursmål

Ökad förståelse för när och hur ett personligt fallskydd skall användas, och vikten av att använda det på rätt sätt.

Målgrupp

Alla som arbetar på högre höjd än två meter exempelvis på tak, ställning, industri, mast och telestolpe m.m.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Intyg

Efter avklarad kurs får du ett personligt intyg mailat till dig.