Varför inte utbilda fler kollegor? Passa på att utbilda dina kollegor och bredda er totala kompetens. Pris 5590 kr för alla tre.

Denna kurs är till för dig som jobbar eller ska jobba utmed en väg. Den ger dig den kunskap som gör att du kan utföra arbetet på ett säkert sätt. Beställ enkelt via hemsidan så har du snart ditt intyg för både nivå 1 & 2.