Skip to main content

Ställningsutbildning, allmän 2-9 meter

1,890.00 kr

Allmän ställningsutbildning – online

Denna kurs vänder sig till  alla som leder, uppför, ändrar eller nedmonterar byggnadsställning upp till 9 meter i Sverige. Med vår utbildning får ni kunskaper att minimera riskerna och förståelse för de lagar och regler som finns för att kunna genomföra arbete med ställningar.

Kursbeskrivning

Arbetsmiljöverket ställer krav på utbildningsbevis för personal som arbetar med ställningar över 2 meter. Denna utbildning ger deltagaren den teoretiska kunskapen som krävs och ett utbildningsbevis för att kunna verifiera kompetensen. Du kommer att efter genomförd utbildning ha behörighet att arbeta, uppföra eller nedmontera ställningar där översta arbetsplanet inte är högre än 9 meter.

Kursupplägg

Kursen genomförs som självstudiekurs online via vår utbildningsportal. Du har tillgång till kursen 24/7 i 90 dagar för att du ska kunna studera i din takt när du har möjlighet. Kursen avslutas med en tentamen för att kontrollera din kunskap.

Kursen tar ca 8h att genomföra för den som inte har erfarenhet sen tidigare.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska eleven ha den teoretiska kunskapen som krävs för att arbeta, uppföra och nedmontera med ställningar där det högsta arbetsplanet inte överstiger 9 meter. Eleven ska ha förståelse för de risker som finns i anslutning till ställningar.

Målgrupp

Alla som leder, uppför, ändrar eller nedmonterar byggnadsställning upp till 9 meter i Sverige.1

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Intyg

Direkt efter avklarad kurs och godkänd tentamen har du möjlighet att ladda ner ditt personliga utbildningsintyg.

Rätt utbildning och rätt behörighet, boka kurs hos oss idag.

Antal

Product description

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter – Kursinformation

Denna kurs vänder sig till alla som leder, uppför, ändrar eller nedmonterar byggnadsställning upp till 9 meter i Sverige.

Syftet med utbildningen är att du ska ha de kunskaper som krävs av AFS 2013:4 15 § för att kunna leda arbete eller väsentligt arbeta med ställningar och förebygga ohälsa och arbetsplatsolyckor kopplat till ställningar.

Ställningsutbildning online – Självstudie

​Kursen är helt online och du får kursinnehållet i en pedagogisk blandning av text, bilder, instruktioner och övningar. Du kan gå kursen när och var du vill, på datorn eller på mobilen.

Kurslängd: Kursen tar cirka 4-8 timmar att genomföra beroende på förkunskaper.
Du har tillgång till kursen under 3 månader.​

Hur går det till?

 • När du beställer kursen (eller webbtentamen) får du en faktura samt ett mejl med inloggningsuppgifter till kursportalen.
 • Du går kursen (eller skriver tentamen) när och var du vill (inom 3 månader) på datorn, surfplatta eller telefonen.
 • Under hela kursen har du tillgång till support för frågor eller funderingar kring de ämnen vi tar upp i kursen.
 • I slutet på kursen finns ett kunskapsprov. När du har klarat det provet kan du ladda ner ditt kursintyg.

 

Exempel på lämpliga deltagare för Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

Alla arbetstagare som väsentligt arbetar, uppför, ändrar eller nedmonterar ställningar där det högsta arbetsplanet inte skall vara högre än 9 meter.
Alla chefer och arbetsledare som leder och planerar arbete med ställningar där det högsta arbetsplanet inte skall vara högre än 9 meter.
Beställare som behöver ha kunskap om vilka regler och förutsättningar man behöver planera för när det gäller ställningar och byggställningar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vanliga frågor om utbildningar och ställningar:

Nedan besvarar några av de vanliga frågorna om utbildning för byggställningar. Mer information och svar på frågor får du såklart i vår kurs.

Vad är allmän ställningsutbildning?

Fallskyddsutbildning är för alla som arbetar på hög höjd (2 meter) eller där risk för fall till lägre nivå förekommer. Fall från hög höjd är en av de vanligaste arbetsplatsolyckorna i byggbranschen och leder ofta till allvarliga personskador. I utbildningen ingår kännedom om arbetsmiljöregler (AFS) och lagar, riskmedvetenhet, orientering om vanliga hjälpmedel och skyddsutrustning för arbeten på hög höjd. Utbildningen skall innehålla allt som krävs för att kunna arbeta riskmedvetet och säkert på hög höjd.

Hur länge gäller en ställningsutbildning?

En allmän ställningsutbildning 2-9 meter är permanent och gäller livet ut.

När måste man ha en ställningsutbildning?

Arbetsgivaren är skyldig att tillse att sin personal har den utbildning och vet om det risker som finns med det arbete som skall utföras enligt arbetsmiljölagen.

Arbete med ställningar och framförallt byggnadsställningar är tyvärr olycksdrabbat och fallolyckor är vanliga. Arbetsmiljöverket har därför kravställt vilka utbildningar som krävs för olika ställningar beroende på typ av ställning, utformning och komplexitet. Utbildningsintyg skall finnas för de utbildningar personal har gått och skall vara tillgänglig på byggarbetsplatsen.

Den enda ställning som inte kräver utbildningsintyg är en hantverkarställning med arbetsplan på max 2 meter. Alla andra ställningar kräver olika typer av utbildning och utbildningsbevis.

Du kommer att få lära dig allt du behöver om arbetsmiljöverkets krav vid arbete med ställningar i våran utbildning.

Vad säger lagen om ställningar och utbildning?

Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter gällande ställningar och utbildningar går att läsa i arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar och arbete på en byggarbetsplats.

I grunden gäller arbetsmiljölagen och arbetsgivaren är ansvarig och skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för hälsa och olycksfall. Arbetsgivaren har även ansvar för riskanalys och förebyggande av dessa risker och att sin personal vet om riskerna.

Ytterligare förtydligande om reglerna och hur man omsätter lagen praktiskt i arbetet när det gäller ställningar finns i arbetsmiljöverkets föreskrifter:

AFS 1999:4
AFS 2014:3 Ställningar

Hur högt får en bygga ställning utan utbildning?

Du får bygga en ställning som är högst 2 meter. Ställningar som är högre än 2 meter eller högre än 1,25 meter till arbetsplan är det krav på utbildning och utbildningsintyg.

Du får inte väsentligt arbeta, uppföra eller nedmontera ställningar över 2 meter. Däremot får du göra oväsentliga arbeten.

Vad är väsentligt och oväsentligt arbete med ställningar?

Nedan definierade arbeten är att klassa som oväsentliga:

 • Att lägga komponenter på marken intill ställningen.
 • Att sätta ner komponenter, till exempel med kran, på marken.
 • Att sätta ner komponenter, till exempel med kran, på ställningen.
 • Att tillfälligt montera ned en begränsad del av ett skyddsräcke eller en fotlist, till exempel för att transportera in material.
 • Att flytta en ställning lokalt (oftast rull- eller hantverkarställning), även om eventuella stödben måste höjas något.
 • Att byta ut skadad plank och trall.

Enklaste förklaringen vad väsentligt arbete då är, är att det är det som inte ingår i punkterna ovan.

 • Att stå på marken och räcka komponenter till dem som är högre upp på ställningen.
 • Att koppla komponenter till lyftanordningar på ställningen för att lyfta upp dem på ställningen.
 • Förändra ställningens globalt bärande eller stabiliserande system, till exempel att ta bort eller flytta förankringar, diagonalstag, horisontalstag eller andra komponenter som behövs för ställningens styvhet.
 • Flytta bomlag, konsoler med mera till annan nivå.

 

Hur högt får en bygga ställning med olika utbildningar?

När du har genomgått en ställningsutbildning och fått ditt utbildningsbevis kommer du att få behörighet att uppföra ställningar till ett visst antal meter beroende på vilken utbildning du har.

Allmän ställningsutbildning – 2-9 meter

Ger dig behörighet för ställningar där arbetsplanet är på högst 9 meter eller 4 bomlagshöjder och som uppförs enligt typfall eller den generella monteringsinstruktion.

Särskild ställningsutbildning – över 9 meter

Ger dig behörighet för ställningar där arbetsplanet är över 9 m. Ger även behörighet att arbeta med ställningar som är specialdimensionerade och uppförs på annat sätt än den generella monteringsinstruktionen.
 
Andra utbildningar för ställningar
 

Tillägsutbildning om väderskydd

Ger dig behörighet för att arbeta med väderskydd som är högre än 3 meter eller större yta än 6 kvadratmeter (m2).

Du behöver ha särskild ställningsutbildning innan du är behörig att gå denna utbildning.

Tillägsutbildning om speciella ställningskonstruktioner

Ger dig behörighet för ställningar som inte täcks av övriga utbildningar ovan. Det är ofta uppförande på särskild sätt, avancerade förutsättningar eller särskilt komplexa ställningsutförande.

Du behöver ha allmän ställningsutbildning innan du är behörig att gå denna utbildning.

Vad gäller angående fallskydd när en bygger ställning?

Fallskyddet skall uppnås hela tiden och kommer från arbetsmiljöverket föreskrifter om arbete på hög höjd över 2 meter. Det finns olika sätt att möta kraven och ett personligt fallskydd(sele) skall vara sista alternativet men kan behövas vid vissa moment under arbetet med ställningar.

Olika fabrikat och modeller har olika system för att kunna uppföra en ställning, där skyddsräcken kan uppföras på arbetsplanet ovanför innan man går upp på ett nytt arbetsplan. Det finns även andra lösningar där en uppför ett temporärt skyddsräcke som sitter utanpå ställningen och som flyttas med i arbetet nivå för nivå.

Vi erbjuder även fallskyddsutbildning och rekommenderar den till alla som går allmän ställningsutbildning.afa - Godkänd utbildare inom arbetsmiljö