Länkar BAS P BAS U

Nedan finner du en länksamling som är till nytta inför din Web-tentamen BAS P / BAS U.

Arbetsmiljöverkets hemsida, sökfunktionen
Arbetsmiljöupplysningen
AMP Guiden
Anmäl arbetsskada
Arbetsolyckor
Användning av lyftanordningar AFS 2006:06
Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:03
Förhandsanmälan
Risker vid byggnad och anlaggningsarbeten
Stegar och arbetsbockar AFS 2004:03
Ställningar AFS 2013:4
Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:01
Samtliga AFS i nummerordning

För dig som önskar alla dokument i bokform kan beställa boken ”Arbetsmiljöregler” från Svensk byggtjänst här

Länkar SAM

Länksamling för Web-tentamen SAM

Alla länkar öppnas på en ny sida och i Pdf form för lätt utskrift om så önskas

Böcker:

H008 Arbetsmiljölagen med kommentarer
H026 Arbetstidslagen med kommentarer
H302 Arbetsmiljöansvar och straffansvar

Föreskrifter:

AFS 1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning
AFS 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning
AFS 1998:05 Arbete vid bildskärm
AFS 1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering
AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning
AFS 2012:02 Belastningsergonomi
AFS 2005:16 Buller
AFS 1982:03 Ensamarbete
AFS 1999:07 Första hjälpen och krisstöd
AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2012:03 Minderårigas arbetsmiljö
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
AFS 2008:13 Skyltar och signaler
AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Länkar Arbete på väg

Transportstyrelsens hemsida

www.transportstyrelsen.se

Arbetsmiljöverkets hemsida

www.av.se

Trafikverkets samlade information om arbete på väg

www.trafikverket/apv