ID06

ID06 kompetensdatabas

ID06 har en kompetensdatabas där utbildningar och intyg kan registreras på individen. Detta medför lättnader för administrationen och kontrollen av att arbeten utförs av behöriga personer.

Informationen kan läsas av den ansvarige på byggarbetsplatsen och den anställdes företag.

För att en utbildning ska kunna loggas på någons ID06-kort krävs det att individen ger samtycke för utbildningsarrangörer att registrera utbildningar på sig personligen.

Det krävs även att företaget som registrerar utbildningen är granskade och godkända av ID06, vilket Basutbildarna är för samtliga av våra utbildningar.

ID06 ackrediterad kompetensregistrator 2024

Ackrediterad kompetensregistrator 2024

Basutbildarna AB är ackrediterad kompetensregistrator för samtliga utbildningar vi erbjuder. Det innebär att vi kan registrera utbildningarna på ditt ID06-kort efter genomförda och godkända kurser hos oss.

Hur får jag min utbildning registrerad på mitt ID06-kort?

När du har avlagt en godkänd tentamen på en av våra utbildningar, gett samtycke för ackrediterat utbildningsföretag och vi har fastställt din identitet med Bank-ID kan vi registrera utbildningen på dig personligen.

Nedan steg gäller endast om du gått din utbildning genom oss på Basutbildarna!

Har du gått din utbildning hos en annan aktör behöver du kontakta dem.

Följ stegen nedan:

 1. Ge samtycke att vi som utbildningsarrangör får registrera utbildningar på ditt ID06 i följande länk:
  Logga in hos ID06

 2. Identifiera dig med Bank-ID på nedan länk. Genom att identifiera dig intygar du att det är du som genomfört kursen:
  Legitimering hos Basutbildarna

 3. Vi kontrollerar dina personuppgifter från Bank-ID och att du gått klart kursen/avlagt godkänt resultat på tentamen.
  Därefter registrerar vi din utbildning på ditt ID06-kort och ber dig kontrollera att du kan se att utbildningen är registrerad.
  Vi återkopplar till dig på mejlen du använt för att gå kursen.

Upplever du problem under processen kan du kontakta oss på info@basutbildarna.se.

För problem hos ID06, kontakta ID06 kundtjänst direkt.

Våra ID06-utbildningar

Vi erbjuder följande utbildningar där vi kan registrera kompetensen på ditt ID06-kort.

Praktiska moment krävs för registrering av fallskyddsutbildning på ID06

För att registrera en fallskyddsutbildning på ID06 krävs både teori och praktiska moment. Vår utbildning täcker den teoretiska delen.

Vill ni ha fallskyddsutbildningen registrerad på ID06 behöver då en annan kompetent person intyga att ni även utfört de praktiska moment som krävs:

 • Ta på en sele (personligt fallskydd) på ett korrekt sätt
 • Förankra sitt personliga fallskydd i en lämplig förankringspunkt
 • Hänga i en sele för att känna hur det känns och hur kroppen påverkas

Den person som intygar skall skriva ett intyg där den intygar att kursdeltagaren utfört de praktiska momenten korrekt. Mejla sen detta underskrivna intyg till oss på info@basutbildarna.se (ett foto av intyget går bra).

Kontakta oss om ni har frågor gällande registreringen på ID06 av fallskyddsutbildning.

ID06 - logo

Vad är ID06?

ID06 lanserades 2006 av Byggföretagen för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.
ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.
ID06 är ett fristående, icke vinstutdelande bolag som ägs gemensamt av olika branschorganisationer inom byggsektorn.

Vad krävs för att få ID06?

Företaget/organisationen måste registreras hos någon av de leverantörer som tillhandahåller ID06 kort. Företaget behöver också vara registrerad för F-skattesedel och inte vara i ekonomiskt obestånd. Personen som beställer korten behöver vara firmatecknare. Det går bara att beställa kort till de som är anställda på det aktuella företaget.
Personen som skall ha ett kort måste fastställa sin identitet, enklast via Bank-ID men det går att med särskilda krav skanna in identitetsdokument för utländska medborgare. Därefter kan personen kopplas till företaget och ID06 kort beställas. Då knyts företaget till personen och vice versa.
Hos varje leverantör finns där särskilda krav som en behöver läsa noggrant och uppfylla för att beställningen skall gå igenom. Dessa finns på varje enskild leverantörs hemsida.

Vad kostar ID06?

Priset per kort varierar beroende på leverantör och eventuella tillval men ca 200 kr + frakt för ett standardkort.

Här kan ni sen se aktuella priser för själva administrationen hos ID06.

När behövs ID06?

Det är inget lagkrav på att en behöver ett ID06 kort eller använda ID06 system. ID06-systemet uppfyller de krav som ställs i lagen och erbjuder branschanpassad utrustning för elektronisk personalliggare.

Sedan den 1 januari 2016 är det obligatoriskt med elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatser i Sverige. Lagen omfattar de flesta byggen där byggherren inte är en privatperson. I den elektroniska personalliggaren ska det framgå vilka som arbetar på bygg-arbetsplatsen samt när varje verksam persons arbetspass börjar och slutar. Det är byggherren som ansvarar för att det finns en elektronisk personalliggare tillgänglig på bygg-arbetsplatsen.Alla företag och personer som deltar i byggverksamheten ska registreras i personalliggaren. Syftet med lagen är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.
Skatteverket får göra oanmälda arbetsplatsbesök för att kontrollera att lagen följs. Skatteverket har en bra informationssida för dig som vill veta mer om personalliggare i byggbranschen.

Vad händer om en inte har ID06?

Det är inget lagkrav på att en behöver ett ID06-kort eller använda ID06s system. Lagkravet kommer ifrån skatteverket om att det skall finnas en elektronisk personalliggare. Byggherren är ansvarig för att en elektronisk personalliggare skall finnas. Detta ansvar kan avtalas bort till exempelvis entreprenören. Skatteverket kan genomföra kontrollbesök och upptäcks brister kan böter dömas ut.
Majoriteten av svenska byggarbetsplatser använder sig däremot av ID06 och detta regleras i de avtal och handlingar som gäller entreprenaden.