ID06 kompetensdatabas

ID06 har en kompetensdatabas där utbildningar och intyg kan registreras på individen. Detta medför lättnader för administrationen och kontrollen av att arbeten utförs av endast behöriga personer. Informationen kan läsas av den ansvarige på byggarbetsplatsen och den anställdes företag.
För att en utbildning ska loggas på kortet krävs det att individen ger ett samtycke för utbildningsarrangörer att registrera utbildningar på dig personligen. Det krävs även att företaget som registrerar utbildningen är granskade och godkända av ID06, vilket Basutbildarna är för våra BAS P/U-utbildningar, SAM/BAM-utbildningar och Säkra lyft-utbildning.


ID06

Ackrediterad kompetensregistrator 2022

Basutbildarna AB är ackrediterad kompetensregistrator för BAS P/U, SAM/BAM samt Säkra lyft. Det innebär att vi kan registrera dessa på ditt ID06-kort efter godkända kurser.

Hur får jag min utbildning registrerad på mitt ID06-kort?

När du har avlagt en godkänd tentamen, gett samtycke för ackrediterat utbildningsföretag och vi har fastställt din identitet med Bank-ID kan vi registrera utbildningen på dig personligen.
För närvarande är vi ackrediterade att registrera för BAS P/U, SAM/BAM och Säkra lyft. Basutbildarnas målsättning är att bli ackrediterad för ID06-registrering för alla våra relevanta utbildningar och vi jobbar aktivt med detta.

Följ stegen nedan:

  1. Identifiera dig med Bank-ID i följande länk:
    Basutbildarnas ID-koll
  2. Ge samtycke att vi som utbildningsarrangör får registrera utbildningar på ditt ID06 i följande länk:
    Kontrollera kompetenser hos ID06
  3. Skicka ett mail till info@basutbildarna.se att du önskar att få ditt BAS P/U-intyg registrerat på ID06.
  4. Vi kontrollerar dina personuppgifter från Bank-ID och att du avlagt godkänt resultat på tentamen. Därefter registrerar vi din utbildning på ditt ID06-kort och ber dig kontrollera att du kan se att utbildningen är registrerad.

Upplever du problem under processen kan du kontakta oss på info@basutbildarna.se eller för problem hos ID06 kontakta ID06 kundtjänst direkt.Vad är ID06?

ID06 lanserades 2006 av Byggföretagen för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.
ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.
ID06 är ett fristående, icke vinstutdelande bolag som ägs gemensamt av olika branschorganisationer inom byggsektorn.


ID06


Vad krävs för att få ID06?

Företaget/organisationen måste registreras hos någon av de leverantörer som tillhandahåller ID06 kort. Företaget behöver också vara registrerad för F-skattesedel och inte vara i ekonomiskt obestånd. Personen som beställer korten behöver vara firmatecknare. Det går bara att beställa kort till de som är anställda på det aktuella företaget.
Personen som skall ha ett kort måste fastställa sin identitet, enklast via Bank-ID men det går att med särskilda krav skanna in identitetsdokument för utländska medborgare. Därefter kan personen kopplas till företaget och ID06 kort beställas. Då knyts företaget till personen och vice versa.
Hos varje leverantör finns där särskilda krav som en behöver läsa noggrant och uppfylla för att beställningen skall gå igenom. Dessa finns på varje enskild leverantörs hemsida.

Vad kostar ID06?

Priset per kort varierar beroende på leverantör och eventuella tillval men ca 200 kr + frakt för ett standardkort.

När behövs ID06?

Det är inget lagkrav på att en behöver ett ID06 kort eller använda ID06 system. ID06-systemet uppfyller de krav som ställs i lagen och erbjuder branschanpassad utrustning för elektronisk personalliggare.

Sedan den 1 januari 2016 är det obligatoriskt med elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatser i Sverige. Lagen omfattar de flesta byggen där byggherren inte är en privatperson. I den elektroniska personalliggaren ska det framgå vilka som arbetar på bygg-arbetsplatsen samt när varje verksam persons arbetspass börjar och slutar. Det är byggherren som ansvarar för att det finns en elektronisk personalliggare tillgänglig på bygg-arbetsplatsen.Alla företag och personer som deltar i byggverksamheten ska registreras i personalliggaren. Syftet med lagen är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.
Skatteverket får göra oanmälda arbetsplatsbesök för att kontrollera att lagen följs. Skatteverket har en bra informationssida för dig som vill veta mer om personalliggare i byggbranschen.

Vad händer om en inte har ID06?

Det är inget lagkrav på att en behöver ett ID06-kort eller använda ID06s system. Lagkravet kommer ifrån skatteverket om att det skall finnas en elektronisk personalliggare. Byggherren är ansvarig för att en elektronisk personalliggare skall finnas. Detta ansvar kan avtalas bort till exempelvis entreprenören. Skatteverket kan genomföra kontrollbesök och upptäcks brister kan böter dömas ut.
Majoriteten av svenska byggarbetsplatser använder sig däremot av ID06 och detta regleras i de avtal och handlingar som gäller entreprenaden.