Arbetsmiljöverket inspekterar systematiskt arbetsmiljöarbete i små företag

Inspektion SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Från oktober 2023 gör Arbetsmiljöverket inspektioner av hur hur små företag jobbar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, SAM. Inspektionerna varar från oktober 2023 till och med mars 2024. Sverige har flera lagar och regler gällande arbetsmiljön för att att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av eller på jobbet. För att uppnå detta behöver alla … Läs mer

Skyddsombud utbildning – [Guide]

Skyddsombud utbildning

Den som är skyddsombud (arbetsmiljöombud) behöver ha den utbildning, kunskap och kompetens som krävs för att kunna verka som skyddsombud. Den som är vald till skyddsombud har därför rätt till relevanta utbildningar inom arbetsmiljö. I denna artikel går vi igenom vad som gäller för utbildning av skyddsombud och möjliga utbildningar ett skyddsombud bör och kan … Läs mer

Om skyddsombud – [Frågor och svar]

Skyddsombud

Ett skyddsombud hjälper till att säkerställa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen och att arbetsmiljölagen efterföljs. I denna artikel tittar vi på vad ett skyddsombud faktiskt är och vilket ansvar och skyldigheter ett skyddsombud har. Vi reder också ut flera vanliga frågor kring skyddsombud och vad som gäller. Att vara skyddsombud är ett ansvarsfullt och betydelsefullt … Läs mer

Vad innebär SAM-hjulet? – [Förklarat]

SAM-hjulet symboliserat med händer

Vad är egentligen SAM-hjulet? Hur används detta i praktiken och varför just ett hjul? Detta ska vi försöka bena ut i denna artikel. Vad är SAM-hjulet? SAM-hjulet är en beskrivande bild om hur man återkommande ska jobba med systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. För att läsa mer om vad systematiskt arbetsmiljö innebär kan ni se vår … Läs mer

Vad är BAM? – Bättre arbetsmiljö – [Förklarat]

Det är lätt att tro att SAM och BAM är samma sak, men det stämmer inte riktigt. Här kommer en förklaring till vad BAM – Bättre arbetsmiljö – innebär och även hur det skiljer sig från SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete. Vad är skillnaden på SAM & BAM? BAM (Bättre arbetsmiljö) är namnet på en utbildning … Läs mer

Vad är SAM? – Systematiskt arbetsmiljöarbete – [Förklarat]

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet är inget man gör endast en gång, utan det är ett arbete som pågår hela tiden. Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM – innebär att hela tiden undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att undvika att de anställda skadas, blir sjuka, eller på annat sätt far illa på sin arbetsplats. Arbetsmiljöverket definierar begreppet enligt följande: … Läs mer

5 saker du som chef bör tänka på gällande arbetsmiljön

Chef arbetsmiljö

Att chef och arbetsgivare är samma sak är lätt att tro, men det stämmer inte riktigt. Som chef kan man säga att du är arbetsgivarens förlängda arm. Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger alltid hos arbetsgivaren men han eller hon kan fördela och delegera uppgifter till dig. Som chef är det mycket viktigt att du känner till … Läs mer

5 tips för att förbättra er arbetsmiljö

5 tips för bättre arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är avgörande för att främja god hälsa och förebygga att ohälsa eller olyckor sker på din arbetsplats. Begreppet arbetsmiljö innefattar både den fysiska arbetsmiljön – det som sker runt omkring dig, samt den psykosociala arbetsmiljön – hur du upplever ditt arbete. Här kommer fem viktiga saker att tänka på för en bättre … Läs mer

Arbetsmiljöarbete – smakar det mer än det kostar?

Arbetsmiljöarbete - smakar det mer än det kostar?

Arbetsmiljöarbete går hand i hand med ett välmående och framgångsrikt företag med nöjda och friska medarbetare. Men vad är en nöjd och frisk medarbetare värd och vad är arbetsmiljöarbete? Vad är arbetsmiljöarbete? För att förstå detta behöver vi först förstå arbetsmiljö. Arbetsmiljö är ett omfattande begrepp som täcker väldigt mycket. Världshälsoorganisationen (WHO) definerar arbetsmiljö på … Läs mer