Vad är fallskydd? – [Förklarat]

Fallskydd

Fallskydd är enkelt beskrivet skydd mot fall till en lägre nivå. Det finns flera olika typer av fallskydd, både gemensammma fallskyd och personlig fallskyddsutrustning. Fallolyckor är bland de vanligaste orsakerna till att personer skadas allvarligt eller till och med omkommer i arbetet, framförallt i byggbranschen. Det finns därför höga krav på att man alltid ska … Läs mer

Utbildning solceller & arbetsmiljö – [Krav & guide]

Solcellsmontörer med fallskydd på ställning

I denna guide tittar vi närmre på arbetsmiljökraven kring solceller och montering och vilka utbildningar som krävs. Vi reder ut vilka arbetsmiljöutbildningar som generellt krävs för yrkespersoner som beställer eller monterar solceller. Den bredare solcellsmarknaden är relativt ny och det finns många nya aktörer. Som alltid när en marknad växer kraftigt och många nya aktörer … Läs mer