Vad är BAS P / BAS U? – [Frågor och svar]

BAS P - Byggarbetsmiljösamordnare för planering & projektering

Här besvarar vi de vanligaste frågorna om BAS P och BAS U – Byggarbetsmiljösamordnare. Vi får många frågor om BAS P och BAS U och har du någon fråga som inte besvaras i denna artikel är du välkommen att kontakta oss! Sammanfattning BAS P och BAS U Lagkravet om BAS – byggarbetsmiljösamordnare – finns uppdelat … Läs mer

Utbildning solceller & arbetsmiljö – [Krav & guide]

Solcellsmontörer med fallskydd på ställning

I denna guide tittar vi närmre på arbetsmiljökraven kring solceller och montering och vilka utbildningar som krävs. Vi reder ut vilka arbetsmiljöutbildningar som generellt krävs för yrkespersoner som beställer eller monterar solceller. Den bredare solcellsmarknaden är relativt ny och det finns många nya aktörer. Som alltid när en marknad växer kraftigt och många nya aktörer … Läs mer

Byggherrens ansvar – [Förklarande guide]

Byggherrens ansvar

Som byggherre har du en hel del ansvar och skyldigheter som är reglerade i våra lagar och föreskrifter. I denna artikel går vi igenom vad byggherre faktiskt är och vilket ansvar du som byggherre har, för att ge dig en bättre förståelse vad du måste tänka på och vad du kan delegera. Men till att … Läs mer