Vad är BAS P / BAS U? – [Frågor och svar]

BAS P - Byggarbetsmiljösamordnare för planering & projektering

Här besvarar vi de vanligaste frågorna om BAS P och BAS U – Byggarbetsmiljösamordnare. Vi får många frågor om BAS P och BAS U och har du någon fråga som inte besvaras i denna artikel är du välkommen att kontakta oss! Sammanfattning BAS P och BAS U Lagkravet om BAS – byggarbetsmiljösamordnare – finns uppdelat … Läs mer

Utbildning solceller & arbetsmiljö – [Krav & guide]

Solcellsmontörer med fallskydd på ställning

I denna guide tittar vi närmre på arbetsmiljökraven kring solceller och montering och vilka utbildningar som krävs. Vi reder ut vilka arbetsmiljöutbildningar som generellt krävs för yrkespersoner som beställer eller monterar solceller. Den bredare solcellsmarknaden är relativt ny och det finns många nya aktörer. Som alltid när en marknad växer kraftigt och många nya aktörer … Läs mer

Byggherrens ansvar – [Förklarande guide]

Byggherrens ansvar

Som byggherre har du en hel del ansvar och skyldigheter som är reglerade i våra lagar och föreskrifter. I denna artikel går vi igenom vad byggherre faktiskt är och vilket ansvar du som byggherre har, för att ge dig en bättre förståelse vad du måste tänka på och vad du kan delegera. Men till att … Läs mer

Arbetsmiljöarbete – smakar det mer än det kostar?

Arbetsmiljöarbete - smakar det mer än det kostar?

Arbetsmiljöarbete går hand i hand med ett välmående och framgångsrikt företag med nöjda och friska medarbetare. Men vad är en nöjd och frisk medarbetare värd och vad är arbetsmiljöarbete? Vad är arbetsmiljöarbete? För att förstå detta behöver vi först förstå arbetsmiljö. Arbetsmiljö är ett omfattande begrepp som täcker väldigt mycket. Världshälsoorganisationen (WHO) definerar arbetsmiljö på … Läs mer

Stor uppdatering av vår SAM & BAM-kurs

SAM & BAM-utbildning uppdaterad

För att öka kvalitén och möta efterfrågan från våra kunder har vi har genomfört en stor uppdatering av våran självstudiekurs i SAM & BAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete & Bättre arbetsmiljö. Kursen är nu cirka 4 gånger mer omfattande än tidigare och har uppdaterad kursplan och mål. Förutom att vi utökat innehållet har vi också höjt … Läs mer

Utökade Säkra lyft-kontroller av Arbetsmiljöverket – Så uppfyller du kraven

Säkra lyft - Utökade kontroller

Arbetsmiljöverket har startat ett projekt som heter “SAM och säkerhetskultur inom byggsektorn” där de kommer utföra mer och hårdare kontroller. Projektet delas in i två delar och den första delen som redan startat fokuserar på lastning och lossning – säkra lyft. Läs mer om projektet nedan, vad som gäller för säkra lyft och vad du … Läs mer