Arbetsmiljöverket inspekterar systematiskt arbetsmiljöarbete i små företag


Dela gärna det här inlägget:

Från oktober 2023 gör Arbetsmiljöverket inspektioner av hur hur små företag jobbar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, SAM. Inspektionerna varar från oktober 2023 till och med mars 2024.

Sverige har flera lagar och regler gällande arbetsmiljön för att att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av eller på jobbet. För att uppnå detta behöver alla arbetsgivare följa reglerna och arbeta med sin arbetsmiljö på ett systematiskt sätt.

Här får du veta mer om inspektionerna och hur du kan se till att din arbetsplats klarar en inspektion.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

SAM står för systematiskt arbetsmiljöarbete och finns reglerat och beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. SAM reglerar ansvaret för arbetsgivaren och arbetet med att motverka och förebygga olycksfall, med målet att ha en tillfredsställande arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Vilka företag ska inspekteras?

De företag som ska inspekteras nu är små företag och relativt nystartade företag, det vill säga företag med 1-49 anställda som inte fått besök av Arbetsmiljöverket tidigare. Det finns nästan 300 000 små företag i Sverige och de utgör merparten (cirka 97%) av alla företag i det privata näringslivet.

När görs inspektionerna?

Just dessa inspektioner av små företag pågår från oktober 2023 till mars 2024.

Vad är syftet med inspektionerna?

Det grundläggande syftet med inspektionerna är att kontrollera att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljöreglerna. Arbetsmiljöverket undersöker även vilka brister som finns, förklarar vilka regler som gäller och ber arbetsgivaren rätta till eventuella brister.

Syftet är dessutom att arbetsgivarna ska veta vilket ansvar de har för arbetsmiljön och att öka deras kunskap om arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket vill hjälpa företagen.

Hur går en inspektion till?

Vanligen informeras arbetsgivaren i förväg innan en inspektion, men Arbetsmiljöverket kan också komma oanmäld. Informeras du innan så får du också närmre information och har möjlighet att förbereda dig.

Arbetsmiljöverket inspekterar att arbetsgivaren följer arbetsmiljöreglerna, vanligen genom att gå igenom de dokument som skall finnas och genom inspektion av arbetsplatsen i sig, men även andra sätt att inspektera kan förekomma.

Förbättra arbetsmiljön och uppfyll kraven

Kraven är till för att uppnå en god arbetsmiljö. Och en god arbetsmiljö gynnar alla i längden, arbetstagare som arbetsgivare. Så även om kraven är något som behöver uppfyllas i sig, se dem som en hjälp hur ni kan uppnå en bra arbetsmiljö.

För att uppfylla kraven behöver ni först och främst veta vilka krav som ställs på er och vilka regler som gäller. Ett utmärkt sätt att få koll på det är att gå en SAM-utbildning.

Gå en SAM-utbildning

Genom att utbilda personalen i SAM får den en mycket bättre kunskap och förståelse för arbetsmiljöarbetet och vad som faktiskt behöver eller kan behöva göras på just din arbetsplats.

Vi på Basutbildarna erbjuder en attraktiv SAM-utbildning som ger dig mer utförlig kunskap om vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär samt hur man kan tillämpa det i praktiken.

Vår kurs följer Arbetsmiljöverkets regler och du får intyg direkt efter avklarad kurs. Dessutom erbjuder vi pengarna tillbaka om du inte skulle vara nöjd. 

Arbetsmiljöutbildning

Vem som helst är välkommen att gå utbildningen men den rekommenderas starkt till dig som jobbar som chef, arbetsledare, skyddsombud eller har en annan roll inom arbetsmiljö. Dessa personer är ansvariga för en fungerande arbetsmiljö, men ju fler som har koll på hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska gå till, desto bättre.

Tips på hur komma igång med SAM

Arbetsmiljöverket erbjuder en mycket praktisk guide för hur ni kan komma igång med arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats. I guiden presenteras bland annat fyra punkter med tips på hur ni kan komma igång:

  • Bestäm vem som ska delta i arbetet med att utveckla SAM
  • Identifiera risker i arbetsmiljön
  • Ta reda på vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter ni omfattas av
  • Börja bygga upp strukturen för ett systematiskt arbetsmiljöarbete

För att göra det hela ännu enklare har de dessutom tagit fram ett helt startpaket för att komma igång med arbetsmiljöarbetet som hittas på samma länk som ovan.

Mer läsning hos Arbetsmiljöverket

Här kan ni läsa mer om de aktuella inspektionerna direkt hos Arbetsmiljöverket: Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete i små företag. Där hittar ni också mer information om hur deras inspektioner går till.


Dela gärna det här inlägget: