5 tips för att förbättra er arbetsmiljö


Dela gärna det här inlägget:

En god arbetsmiljö är avgörande för att främja god hälsa och förebygga att ohälsa eller olyckor sker på din arbetsplats. Begreppet arbetsmiljö innefattar både den fysiska arbetsmiljön – det som sker runt omkring dig, samt den psykosociala arbetsmiljön – hur du upplever ditt arbete.

Här kommer fem viktiga saker att tänka på för en bättre arbetsmiljö.

1. Förstå er egen verksamhet –

Identifiera de risker som är specifika just för er

Hur stor är sannolikheten att en farlig händelse inträffar och vad kan denna händelse tänkas vara?

Genom att undersöka och förstå er egen verksamhet kommer det bli betydligt enklare att identifiera riskerna i just er arbetsmiljö och på så sätt starta ett förebyggande arbete mot dessa risker.

En riskbedömning är särskilt viktig när det sker någon slags förändring inom verksamheten. Det kan handla om till exempel förändringar inom personalen, nya arbetsmetoder eller arbetstider, ny arbetsutrustning eller en ombyggnation.

2. Kommunikation –

Lyssna och prata med varandra, där finns ofta lösningarna

Kommunikation är A och O för en fungerande arbetsmiljö.

Genom att effektivt kommunicera med varandra kan man öka produktiviteten, motivationen och förhindra att konflikter uppstår. För att eftersträva en god arbetsmiljö gäller det att våga sätta ner foten och säga till när någonting inte känns bra.

Om du till exempel ser någon göra fel – säg till. Bara genom att uppmärksamma personen på att han eller hon gör fel, bidrar du med att eliminera risken att något inträffar.

En rak, tydlig och öppen kommunikation är den allra bästa typen för en hälsosam arbetsmiljö.

3. Avsätt tid för arbetsmiljöarbete –

Utse ansvariga som ska utföra uppgifterna

Arbetsmiljöarbete är ett arbete som pågår hela tiden och måste få ta sin tid.

Många tror att det löser sig självt och att eventuella konflikter som uppstår med tiden går över automatiskt, men det stämmer inte. Här kan det vara bra att känna till hur Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) fungerar.

Det är viktigt att avsätta tid och öppna upp för reflektion inom verksamheten. Var är vi nu? Vart vill vi nå? Hur kommer vi dit? Finns det några hinder på vägen och i så fall hur kommer vi över dem?

4. Engagera och utbilda –

Få med alla i arbetsmiljöarbetet

Gör gärna arbetsmiljöarbetet till något roligt, en aktivitet där alla kan bidra med något.

Detta skapar inte bara förutsättningar för en riskfri arbetsmiljö, utan även en härlig gemenskap
kollegor emellan.

Vi på Basutbildarna erbjuder en BAM-utbildning, en utbildning i Bättre arbetsmiljö, som ger dig värdefull kunskap om hur ett arbetsmiljöarbete ska bedrivas för att möta lagkrav och regler. Det kan vara en bra aktivitet för personalen att utföra antingen tillsammans eller var för sig.

En utbildningen i arbetsmiljö är särskilt viktig för chefer, skyddsombud och personer som skall jobba med arbetsmiljön.

5. Förstå att alla är olika –

Vi upplever arbetsmiljön på olika sätt

Ett exempel kan vara en kollega som kommer till dig och klagar på temperaturen på kontoret. Hon upplever att det är alldeles för kallt och undrar om man måste jobba i mössa och vantar nu för tiden.

Själv tycker du att temperaturen är lagom och känner inte alls av den där kylan kollegan nämner. Här är det väldigt viktigt att inte bara “vifta bort” kollegans upplevelse utan att faktiskt ta den på allvar.

Alla är vi olika och upplever saker på olika sätt. Om kollegan inte kan utföra sitt arbete på grund av att det är kallt på kontoret blir det snabbt en risk i arbetsmiljön som behöver åtgärdas.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis, för att förbättra sin arbetsmiljö krävs det att man förstår verksamheten och identifierar riskerna.

Det krävs även att man kommunicerar tydligt och avsätter gott om tid för arbetsmiljöarbetet.

Engagera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet. Och utbilda er. En grundkurs online är en bra introduktion för en ökad förståelse för arbetsmiljöarbetet.

Genom att prata, lyssna och engagera alla i processen skapar man större förutsättningar att lyckas med ett effektivt och fungerande arbetsmiljöarbete.

Lycka till med ert arbetsmiljöarbete!


Dela gärna det här inlägget: