Basutbildarna är specialiserade på att hjälpa byggbranschens aktörer, såväl anställda som företagsledare, att uppnå den kompetens som krävs för att kunna offerera, projektera och genomföra arbeten inom bygg.afa - Godkänd utbildare inom arbetsmiljö


 
ID06


 
SBSV 

 BAS P / BAS U

Denna kurs är vår populäraste produkt. Den ger dig den kunskap som idag är lagstadgad för dig inom byggbranschen som ska agera som BAS. Den ger dig dessutom den ”tyngd” och seriositet som de flesta beställare/byggherrar idag kräver för att få lämna offert. Beställ enkelt via hemsidan så har du snart ditt intyg

SAM / BAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete och Bättre arbetsmiljö är kursen för dig som vill utveckla dina kunskaper inom arbetsmiljö. Denna kurs ger dig en baskunskap som förbättrar ditt arbete inom arbetsmiljö. Efter avklarad kurs får du ett personligt intyg mailat till dig.

ARBETE PÅ VÄG 1.1 - 1.3

Denna kurs är till för dig som jobbar eller ska jobba utmed en väg. Den ger dig den kunskap som gör att du kan utföra arbetet på ett säkert sätt. Beställ enkelt via hemsidan så har du snart ditt intyg för APV nivå 1.1 – 1.3.

OFFERT

Är ni flera på företaget som skall gå utbildningen? Behöver ni kontinuerligt utbildningar för era medarbetare? Kontakta oss för samarbete och paketlösningar så tittar vi på ett bra erbjudande för er!SÄKRA LYFT

Säkra lyft är kursen för dig som behöver hantera och arbetar med lyft på din arbetsplats. Kursen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän.

FALLSKYDD

Med vår fallskyddsutbildning får ni förutsättningarna att genomföra arbete på hög höjd enligt de regler och föreskrifter som gäller. Du får kunskap om att minimera riskerna vid arbetet, välja rätt utrustning och genomföra arbete på hög höjd korrekt och säkert.

STÄLLNING 2-9 M

Denna kurs vänder sig till  alla som leder, arbetar, uppför, ändrar eller nedmonterar byggnadsställning upp till 9 meter. Med vår utbildning får ni de teoretiska kunskaperna och utbildningsbevis som krävs för att kunna arbeta med ställningar på ett säkert sätt.