Arbete på väg nivå 1.1 - Endast prov


Denna kurs riktar sig till dig som redan har den kunskap som krävs eller behöver förnya ditt intyg för APV 1.1. Du får endast tillgång till kunskapsprovet som krävs för att få ditt intyg och inget kursmaterial. Beställ enkelt via hemsidan så har du snart ditt intyg snabbt och smidigt. ID06-registrering ingår.

590 kr ex moms

P.g.a. tekniskt fel går denna kursen ej att beställa för tillfället.
Den är snart tillgänglig igen.

Arbete på väg nivå 1.1 - Webbkurs & prov

Denna kurs är grundläggande för dig som arbetar på väg, planerar eller beställer kontraktsarbeten på väg. APV 1.1 är ofta det lägsta kravet på dig som ska arbeta på väg.
Kursen ges online i vår utbildningsportal och genomförs som självstudie i egen takt. Kursen avslutas med ett prov och efter avklarat prov får du ditt kursintyg direkt.

990 kr ex moms

P.g.a. tekniskt fel går denna kursen ej att beställa för tillfället.
Den är snart tillgänglig igen.

Arbete på väg nivå 1.1 - 1.3

Denna kurs är för dig som arbetar på väg, planerar eller beställer kontraktsarbeten på väg.
APV 1.1 – 1.3 benämndes tidigare APV 1 och 2.
Kursen ges online i vår utbildningsportal och genomförs som självstudie i egen takt. Kursen avslutas med ett prov och efter avklarat prov får du ditt kursintyg direkt.

2200 kr ex moms

P.g.a. tekniskt fel går denna kursen ej att beställa för tillfället.
Vi jobbar på att få den tillgänglig igen.

OFFERT

Är ni flera på företaget som skall gå utbildningen? Behöver ni kontinuerligt utbildningar för era medarbetare? Kontakta oss för samarbete och paketlösningar så tittar vi på ett bra erbjudande för er!


APV 1.1 – 1.3 (tidigare benämnt APV 1 och 2) – Kursinformation

Arbete på väg 1.1 – 1.3 är en utbildning för dig som arbetar på väg, planerar eller beställer kontraktsarbeten på väg. Notera att tidigare benämndes detta APV 1 och 2.
Den kompetens som Trafikverket kräver framgår i respektive kontrakt, med hänvisning till aktuellt kravdokument TDOK 2018:0371 som en del i arbetet med att öka säkerheten på arbetsplatser i trafiken samt minska olycksantalen. Även om benämningen Arbete på väg används, gäller även kraven för järnvägs- och gatuprojekt. Det är du som arbetsgivare som intygar att medarbetarna har rätt kompetens och genom att gå vår kurs i arbete på väg får du den kunskap du behöver, samt ett intyg som visar att du har den kompetens som krävs vid arbete på väg.Vi är ackrediterad kompetensregistrator för ID06.


ID06

APV 1 är uppdelat i tre nivåer

Vilken kurs du behöver gå beror på vilka arbetsuppgifter du kommer att utföra. Vi har samlat alla steg 1 i en och samma kurs då detta ofta är det lägsta kravet som ställs på dig som ska arbeta på väg.

1.1 – Allmän grundkompetens

Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av:

 • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
 • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
 • Hur en säker vägarbetsplats skapas.

Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

1.2 – Grundkompetens – för att få framföra väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens kunna:

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, Trafikförordning.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, Vägmärkesförordning.
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

1.3 – Grundkompetens – för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens:

 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.

APV utbildning online – Självstudie

Kursen är helt online och du får kursinnehållet i en pedagogisk blandning av text, bilder, instruktioner och övningar. Du kan gå kursen när och var du vill, på datorn eller på mobilen.
Kurslängd: Kursen tar cirka 8 timmar att genomföra.
Har du kunskap och erfarenhet sen tidigare kan det gå snabbare.
Du har tillgång till kursen under 3 månader.​

Hur går det till?

 • När du beställer kursen (eller webbtentamen) får du en faktura samt ett mejl med inloggningsuppgifter till kursportalen.
 • Du går kursen (eller skriver tentamen) när och var du vill (inom 3 månader) på datorn eller i telefonen.
 • Under hela kursen har du tillgång till våra erfarna ämnesexperter om du har frågor eller funderingar kring de ämnen vi tar upp i kursen.
 • I slutet på kursen finns ett kunskapsprov. När du har klarat det provet kan du ladda ner ditt kursintyg.

Exempel på lämpliga deltagare för APV-kursen

Alla som arbetar på väg, planerar eller beställer kontraktsarbeten på väg.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vad är APV-utbildning och andra vanliga frågor?

APV står för arbete på väg och är ett krav av Trafikverket för att höja säkerheten och kompetensen på personal som arbetar på eller i anslutning till deras vägar. När du arbetar på väg finns det många allvarliga risker att ta hänsyn till och att arbeta riskmedvetet och tryggt är en självklarhet för alla inblandade i entreprenadarbeten kopplat till arbete på väg. Allt syftar till att göra dig till en säker och riskmedveten medarbetare.

När krävs APV?

APV utbildning krävs för att få jobba åt Trafikverket men det är även väldigt vanligt att det krävs av andra seriösa aktörer och beställare. Eftersom arbete på väg är olycksdrabbat och fullt av risker är det särskilt reglerat av arbetsmiljöverket och Trafikverket.

Hur länge är APV giltig?

Det finns inget lagkrav som reglerar APV steg 1. Vi rekommenderar att en förnyar det vart 5:e år och vissa beställare kräver även detta.
Vi är medlemmar i SBSV – Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser


SBSV